titolTaller
Nova etapa del Taller de Restauració del monestir de Sant Pere de les Puel·les

Nova etapa del Taller de Restauració del monestir de Sant Pere de les Puel·les

Després de 44 anys al vostre servei, el Taller de Restauració es renova per adaptar-se als nous temps! Coneix el nou projecte, el nou equip de professionals que l’integra i els nous serveis que ofereix. Ho trobareu tot al seu nou web.   . . .
Noves restauracions als arxius del SAF

Noves restauracions als arxius del SAF

A inicis de juny, la professora Carolina Biasi de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) va fer entrega al SAF dels documents dels arxius dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Benet de Montserrat restaurats durant el darrer curs escolar 2017-2018 pels seus alumnes de l’especialitat de documents gràfics de...
El missal romà de Sant Daniel d'abans de la Guerra Civil torna a l'arxiu!

El missal romà de Sant Daniel d’abans de la Guerra Civil torna a l’arxiu!

El passat divendres 1 de juliol de 2016 va retornar a l’Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG) el missal que utilitzava el capellà de l’església monàstica de Sant Daniel abans de la Guerra Civil. Aquest missal romà de 1889, que es perdé durant la guerra, es va salvar gràcies a què una...
El Monestir de Sant Pere de les Puel·les firma un conveni de col·laboració amb el MNAC

El Monestir de Sant Pere de les Puel·les firma un conveni de col·laboració amb el MNAC

El Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona ha firmat un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a través del qual s’estableixen les relacions de cooperació necessàries per treballar en aquells objectius que els hi són comuns: el camp de la conservació-restauració del patrimoni (sobretot d’obra gràfica), i en...
El SAF reb una subvenció per desenvolupar un projecte de preservació i conservació preventiva

El SAF reb una subvenció per desenvolupar un projecte de preservació i conservació preventiva

El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, en fer-se càrrec de la gestió documental dels monestirs de la Federació, especialment dels fons i les col·leccions històriques, hagué d’abordar una de les principals problemàtiques d’aquests tipus de centres: la de garantir la conservació i preservació dels fons documentals històrics. Per acomplir aquest objectiu, el SAF elaborà el Projecte de preservació...