El SAF elabora la memòria anual del servei i la posa a l’abast de tothom per tal que qualsevol persona pugui valorar les tasques i activitats que el SAF du a terme cada any per a la conservació, gestió i difusió del patrimoni documental dels monestirs de monges benedictines que integren la Federació. Una forma d’obrir el coneixement sobre el món dels arxius de l’Església a casa nostra.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.