El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines vetlla per la difusió del patrimoni documental de les comunitats integrants, però també pel l’avenç en el coneixement de la història del monacat femení benedictí a casa nostre. Conseqüentment, el SAF no només treballa perquè es segueixi avançant en la investigació de la història de les comunitats federades, sinó també en la difusió del coneixement a tots nivells del món benedictí femení català.

El SAF OFEREIX el següents serveis:  

Servei de consulta de documentació
Per la recerca i la investigació.

Servei de reproducció de documentació
Per a la recerca i la publicació, però també per a comunicació pública o ús publicitari.

Visites guiades als centres d’arxiu
Destinades a estudiants de batxillerat o d’universitat, entitats i centres culturals que vulguin conèixer la història i el patrimoni documental conservat als centres d’arxiu històric del SAF.

Per a grups, màxim 20 persones.
Durada: hora i mitja aproximadament.

Sessions de docència a l’arxiu
Servei destinat a professors que desitgin usar l’espai i el patrimoni documental conservat en els centres d’arxiu històric del SAF per impartir classes pràctiques als seus alumnes.

Per a grups de 15 a 20 persones.
Durada: a convenir amb el professor.

 

El SAF PROGRAMA diferents activitats formatives i culturals:

Jornades i cursos
Cada any programa i organitza diverses jornades, cursos o tallers orientats a la formació complementària en l’àmbit de l’arxivística, la història i les diverses ciències afins (diplomàtica, paleografia, musicologia, etc.).

Itineraris històrics
Itineraris, excursions i visites guiades a l’entorn dels monestirs femenins benedictins catalans i dels seus espais històrics.
Cada any programa dos itineraris històrics. I tots els itineraris també s’ofereixen per a grups (de 10 a 20 persones) amb concertació prèvia.

Conferències, prestacions, publicacions
I tot tipus d’activitat formativa o cultural relacionada amb el patrimoni documental i cultural històric del monacat benedictí femení. Activitats que pot organitzar en col·laboració amb altres entitats.

 

Per més informació podeu consultar la nostra carta de serveis, contactar amb nosaltres a través de saf.mbc@gmail.com o fer un cop d’ull a la nostre agenda.