El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines està treballant per posar a disposició dels investigadors el Catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF.

Un projecte iniciat el 2012 amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de facilitar i agilitzar la consulta als fons documentals conservats als centres d’arxiu històrics gestionats pel SAF, per tal d’afavorir la recerca sobre els mateixos sense que els investigadors hagin de desplaçar-se als monestirs. I que des del 2015 compte amb el suport de la Diputació de Barcelona a través d’ajuts puntuals a projectes de descripció dels fons del SAF per tal de posar a disposició dels investigadors i de la ciutadania el patrimoni documental monàstic relacionat amb la història i la memòria dels pobles del Barcelonès, Llobregat i Vallès.

Actualment el projecte encara es troba en fase de treball.

sfs

sfc

Amb la col·laboració de