El SAF no disposa d’una seu central o d’un arxiu (entès com edifici o entitat) únic centralitzat per tots el monestirs federats, sinó que com a servei d’arxius gestiona i coordina els diferents centres d’arxiu de la Federació, des dels arxius de gestió fins els arxius històrics de cada comunitat. Com que cada monestir és autònom, cadascú conserva el seu patrimoni documental en el corresponent centre d’arxiu històric dins del monestir. Així doncs, els centres d’arxiu històric gestionats pel SAF són els següents:

  • Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona (AMSPP)
  • Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona (AMSDG)
  • Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM)

Per més informació podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a saf.mbc@gmail.com.