El monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona és la primera comunitat monàstica femenina de la ciutat de Barcelona i la segona de Catalunya, després de la desapareguda comunitat femenina de Sant Joan de les Abadesses. Fou fundada abans del 16 de juny de 945, data en la qual el bisbe Guilarà de Barcelona consagrà l’església a petició del comte Sunyer de Barcelona i de la seva esposa Riquilda. Aquests en foren els fundadors, i la seva filla, molt probablement, la primera abadessa Adelaida.

Sant Pere de les Puel·les fou una comunitat molt important dins la Catalunya comtal, acollint a l’excedent femení de l’alta noblesa catalana. Degut al seu emplaçament fora muralles primer i dins la ciutat després, fou testimoni i part involucrada en totes les guerres i setges que patí la ciutat, fins que l’exclaustració de 1835 en motivà la seva sortida, i el seu posterior assentament el 1879 a Sarrià; on ara resideixen. De l’antic monestir només en resta l’església, ara com a parròquia de Sant Pere de les Puel·les.
La comunitat d’avui continua el llegat de les germanes que l’han precedit, mantenint la seva presència a la ciutat de Barcelona de forma continuada durant més de mil anys.

 

Dades de contacte
Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona
C/ Anglí, núm. 55
08017 Barcelona
Tel.: 93 203 89 15
Correu electrònic: santperepuel.les@gmail.com
Web del Taller de Restauració d’Obra Gràfica: http://www.culturabenedictines.es/CAT/taller.php

-