Llegir i escriure al monestir: espais, objectes i pràctiques a la Catalunya medieval i moderna
Curs GaudirUB · 3r trimestre, del 17 d’abril al 26 juny de 2020 (20 hores)
Barcelona · Casa Jeroni Granell, divendres de 10.00 a 12.00 h
 - CURS ANUL·LAT PER L’EPIDÈMIA DE COVID-19 i POSPOSAT PEL 3r TRIMESTRE DEL CURS 2020-2021  -

Un curs per descobrir el món de la cultura escrita a Catalunya durant l’edat mitjana i moderna de la mà dels homes i les dones que en van ser protagonistes (monjos, monges, preveres, religiosos i religioses), que des dels seus claustres van participar en la producció, la distribució, l’ús i la conservació de llibres i documents, unes pràctiques que fan de Catalunya un dels territoris més rics d’Europa en documentació medieval i moderna.

El tercer trimestre del curs anual Espais i paisatges d’espiritualitat a la Catalunya medieval, explora les múltiples vessants de la lectura, l’escriptura i la producció i gestió documental en els diversos contextos espirituals de la Catalunya medieval i moderna, bàsicament monestirs, convents i catedrals. A través de les diverses sessions, l’alumnat s’aproxima als contextos de producció, ús i conservació de la documentació en espais comunitaris monàstics i religiosos. Quin accés a la lectura i l’escriptura hi havia dins el claustre? Qui llegia o escrivia, i què? Quins espais, objectes i pràctiques documentem entorn de la lectura, l’escriptura i la gestió documental?

PROGRAMA

1. Llegir i escriure al monestir: conceptes introductoris
2. La biblioteca monàstica: llegir al claustre
3. L’scriptorium: escriure al monestir
4. L’arxiu monàstic: gestionar i conservar la memòria
5. L’ofici d’arxiver/a
6. Producció i gestió documental dins el claustre
7. Tipologies documentals (I): època medieval
8. Tipologies documentals (II): època moderna
9. Visita-taller a la Biblioteca de Reserva de la Universitària de Barcelona
10. Visita-taller a l’arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les

PROFESSORAT

Dra. Irene Brugués Massot, arxivera en cap del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines

 ———————————————————————————————————————————————–

MATRICULA’T!!!

————————————————————————————————————————————————

.

.

.

T’ agrada aquest article? Comparteix –ho: