Davant la minva de recursos de les administracions públiques destinats a la restauració i conservació del patrimoni document català, el Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (SAF), amb la col·laboració del Taller de Restauració de Document Gràfic del monestir de Sant Pere de les Puel·les, posa en marxa el projecte Apadrina un tros d’història.

A través de campanyes anuals, el SAF busca aconseguir el finançament necessari per restaurar i conservar aquella documentació històrica dels arxius de les benedictines de Catalunya que corra el perill de perdre’s. Ens hi ajudes?

.

QUÈ SUPOSA SER PADRÍ o PADRINA?

-   Fent-te padrí o padrina el teu nom quedarà associat a la història del document que has ajudat a restaurar.

-   Podràs participar del Dia dels padrins (primer dissabte de juny) al monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, en el qual es visitarà el monestir, l’arxiu i el taller de restauració i tots els padrins podran comprovar en primera persona la restauració duta a terme en el document que ha apadrinat i ha ajudat a conservar. La diada es clourà amb un refresc al jardí del monestir.

-   S’entregarà a cada padrí i padrina el seu certificat d’apadrinament.

-   Tingues present que el teu donatiu és desgrabable a la declaració del IRPF.

.

PER QUÈ SER PADRÍ o PADRINA?

Perquè sense intervencions de conservació preventiva ni restauracions puntuals, bona part del patrimoni documental de les monges benedictines corre el perill de seguir degradant-se fins a arribar el punt que alguns documents històrics ja no siguin recuperables.

Per evitar això, el SAF estableix una llista de documents prioritaris per ser restaurats o per aplicar-los tractaments de conservació preventiva que aturin la seva degradació. Cada any es cerquen subvencions públiques per anar avançant en la salvaguarda d’aquest patrimoni documental, però amb la disminució d’aquestes subvencions i dels recursos que s’hi destinen, el SAF necessita l’ajuda particular de padrins per continuar rescatant aquesta documentació històrica de la seva desaparició.

.

.

QUÈ HAIG DE FER PER SER PADRÍ o PADRINA?

Per ser padrí o padrina només has d’omplir el formulari que trobaràs més avall. Enviada la teva sol·licitud d’apadrinament, ens posarem en contacte per indicar-li la forma de pagament.

Per qualsevol dubte o qüestió, pots contacte amb nosaltres a saf.mbc@gmail.com.

.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS PER APADRINAR // campanya 2019 // 
PERGAMINS REIALS DEL MONESTIR DE SANTA CLARA DE BARCELONA, 1271-1511

Conjunt de set pergamins emesos pels reis Jaume I, Alfons III, Pere III, Joan I i Ferran II entre l’any 1271 i el 1511 a favor de les monges de Santa Clara de Barcelona, en referència a la protecció i salvaguarda del monestir i els seus béns, de la gestió i construcció de forns a la ciutat, de la donació de cent estarells anuals de forment de Sicília i sobre un censal de la universitat de Subirats.

1 dels 7 pergamins ja ha estat apadrinat!


Estat de conservació i tractament de restauració

Els set pergamins presenten brutícia, estrips i deformacions, però la urgència de la seva restauració recau en els segells reials de cera de grans dimensions i extrema fragilitat, alguns ja molt deteriorats, que es troben en perill de trencament i pèrdua. Per això, a part de netejar, aplanar i adherir els fragments dels segells i els estrips dels pergamins, cal elaborar fundes de protecció que permetin conservar i consultar el document amb el seu segell.

Import total de la restauració: 225 €/pergamí

.

LLIBRE DE LA PROCURA MENOR DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES, 1565-1567 APADRINAT!!!

Els llibres de comptabilitat de la procura menor del monestir són una veritable font d’informació sobre la vida quotidiana de les monges de Sant Pere de les Puel·les i la seva relació amb la societat de l’entorn. Contenen els ingressos del monestir a través dels censos que cobrava a Barcelona i les despeses de la comunitat en les pagues setmanals de les monges, domers i beneficis i les compres per les necessitats diàries del monestir.

Les cobertes de pergamí d’aquest volum són un fragment de còdex literari medieval.

Estat de conservació i tractament de restauració

Es precisa extreure, netejar i aplanar el fragment de còdex que fa de coberta per a la seva conservació individualitzada i substituir-lo per una nova coberta de pergamí. Els llibrets interiors presenten tintes corrosives que enfosqueixen i perforen el paper, que corre el perill de fragmentar-se i perdre part del suport. Requereix neteja en sec i en humit, tractament de fitats per estabilitzar les tintes i laminació o reintegració de paper en diverses pàgines.

Import total de la restauració: 980 € 

 

.

CORRESPONDÈNCIA ABACIAL DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES, 1448-segle XVII  APADRINAT!!!

Conjunts de quinze cartes rebudes per diverses abadesses de Sant Pere de les Puel·les entre el 1448 i el segle XVII. Són dels pocs exemplars de correspondència abacial anterior al segle XVII que s’han conservat dels monestirs femenins de benedictines.

.

.

.

.

Estat de conservació i tractament de restauració

L’escassa correspondència que s’ha conservat d’aquest monestir es troba en molt mal estat de conservació. Presenta brutícia, estrips, pèrdues puntuals de suport, tintes corrosives i esvaïment de tintes; així com taques i afebliment del suport per infecció. Requereix neteja en sec i en humit, desinfecció i consolidació del suport, en alguns casos tan dèbil que no permet la seva consulta.

Import total de la restauració: 364 €/conjunt

.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 .

.
.
T’ agrada aquest article? Comparteix –ho: