Aquest 20 de juliol, l’arxivera en cap del SAF, Irene Brugués, va defensar la seva tesi doctoral, titulada Producció i gestió documental d’un monestir femení. Anàlisi de la funció arxiu i la gestió del claustre a Sant Daniel de Girona (1018-2017) i dirigida per la Dra. Núria Jornet Benito, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona davant el tribunal formats per la Dra. Remei Perpinyà de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental, la Dra. Concepció Rodríguez de la Universitat de Barcelona i el Dr. Pere Fullana de la Universitat de les Illes Balears i director de l’Arxiu de la Catedral de Mallorca.

L’estudi analitza la producció i gestió documental del monestir de Sant Daniel de Girona des de dos punts de vista diferents, però paral·lels i alhora complementaris:

- l’evolució de la funció arxiu a Sant Daniel de Girona des de la fundació el 1018 fins el 2007. És a dir, l’estudi de tots els aspectes, activitats, funcions, càrrecs, actuacions… relacionades o vinculades a l’arxiu, a l’existència d’un conjunt documental generat o rebut i gestionat per la institució productora, la comunitat de Sant Daniel de Girona. Això és: l’espai destinat a arxiu, les funcions desenvolupades per l’arxiu, el càrrec d’arxiver/a de la comunitat, les actuacions arxivístiques dutes a terme al fons, els equipaments amb què és dotat l’arxiu en cada època, les condicions de conservació i salvaguarda, les pèrdues o eliminacions de documentació i la normativa d’aplicació que regeix el funcionament de l’arxiu.

- l’anàlisi de la producció i gestió documental de la comunitat Sant Daniel de Girona des de la seva fundació fins avui dia, la seva relació amb l’organització i administració comunitària al llarg dels segles i amb la configuració i estructuració espacial del monestir a l’entorn del claustre.

Les seves aportacions permetran continuar avançant en el coneixement històric d’aquest monestir mil·lenari, així com en l’arxivística monàstica femenina a casa nostra.

.

 

T’ agrada aquest article? Comparteix –ho: